Son till Sven och Tilda Persson. Född i Farabjär, Visseltofta 19 juni 1893.

Hans första skola var Kylens byskola. Sysslorna utom hemmet var uppdrag som vallpojke åt Frostensson i Killeboda. I den Frostenssonska barnaskaran fanns bl.a. den blivande psalmdiktaren mm Anders Frostensson åt vilken Eric enligt egen utsago "tuggat många tuggor". Han värvade sig omkring 1910-12 samtidigt med den äldre brodern Ludvig vid Dalregementet i Falun. Efter anställningens upphörande återvände bröderna til Göinge och tog anställning vid parkettfabriken i Hanaskog. Detta blev emellertid icke långvarigt. Första världskriget bröt ut och han inskrevs omedelbart vid Grenadjärregementet i Karlskrona. Han avancerade efter underofficersutbildning i Karlsborg och tjänstgöring i Halmstad till sergeant vid Grenadjärregementet i Karlskrona.

Efter kriget genomfördes stora nedrustningar av försvaret och Eric valde då att söka övergång till reservstat. Han utnämndes till fanjunkare och tjänstgjorde vid såväl I11 i Växjö som I11K i Karlskrona. När andra världskriget bröt ut 1/9 avslutade Eric just en reglementsenlig tjänstgöring i Karlskrona. Kriget inneba åter en upptrappning av hans tjänstgöringsplikter och han kom att tvingas till långa beredskapstjänstgöringar i Norrland, Småland och Skåne.

Ett tungt skäl att Eric som den förste aktive vid Grenadjärregementet kom att begära övergångsstat vid nedskärningarna var att han redan 1923 hade engagerat sig i faderns företag, Bjärnums Slöjdfabrik, och nu såg både en nödvändighet och möjlighet till en civil utkomst (karriär ?).

Redan 1925 blev det möjligt att av ett konkursbo förvärva en ny industrifastighet vid Hantverksgatan i Bjärnum och därmed påbörjades en expansion av företaget. Företaget drevs nu av Eric tillsammans med bröderna Carl, Tage och Herman. Nästa utvecklingsfas kom när man 1944 fick möjlighet att bygga en ny fabrik vid Hantverksgatan som 1960 följdes av ytterligare en. Under dessa år hade produkterna och marknadsinriktningen förändrats från slöjdprodukter till möbler och inredningar för institutioner.

Vid sidan om yrkeskarriären var Eric, som engagerad liberal, mycket aktiv i kommunalpolitiken. Han var således kommunfullmäktig och ledamot i kommunstyrelsen, fattigvårdsstyrelen, barnavårdsnämnden och arbetslöshetsnämnden mm. Han var också brandchef och engagerad i flera ideella och samhälliga föreningar och institutioner.