Elsa AnnaLisa Persson, dotter till Gustav Persson och Selma Evelina Troedsson, föddes i Bjärnum, Norra Åkarps socken den 5/4 1923

Hon avlade realexamen vid Hässleholms Högre Allmänna Läroverk 1940, och tog sedan anställning vid Norra Åkarps Sparbank. Hon tjänstgjorde där i 40 år, mellan 1940 - 1980. Hon gifte sig i Bjärnum den 20/6 1958 med Agne Sigvard Aronsson, född i Matberga, Farstorps församling den 6/1 1924. Han avlade realexamen vid Osby Samskola 1941. Efter konststudier i Stockholm, Malmö och Paris ägnar han sig åt konstnärlig verksamhet. Han är också teckningslärare i Bjärnum sedan 1967.

AnnaLisa har också alltid varit konstnärligt intresserad. Under sin yrkesverksamma tid ägnade hon en hel del av sin fritid åt konstnärlig verksamhet. 1980 beslöt hon att sluta sitt arbete vid sparbanken och på heltid ägna sig åt konsthantverk inom textilområdet. Hon har hunnit med utställningar bl a i Vittsjö-Bjärnum Konstförening, Junesco Lönsboda, Landstingsanställdas Konstförening, Galleri Folke Eslöv och Hörby Köpmannaförening m fl.

Hon finns representerad vid Bjärnums Sparbank och Kristianstads Läns Landsting.

År 1967 inköpte de en fastighet "Strandhyddan" i Vitemölla. Efter omfattande ombyggnader flyttade de till Vitemölla (Vitaby församling) 1981.


Dotter till Selma och Gustaf Persson i Bjärnum.

Efter realexamen anställdes jag i Sparbanken i Bjärnum och 1958 gifte jag mig med konstnär Agne Aronsson född 240106 och död 900616. Han ägnade sig åt måleri och stengods samt undervisade som teckningslärare, med utbildning på Skånska målarskolan, Malmö, Otte Sköld i Stockholm och André Lothe i Paris.

Vi har två barn Anette och Christian, båda födda under den tid vi bodde i Sparbankshuset i Bjärnum. Så småningom flyttade vi till min 1945 byggda villa på Boställsgatan. 1964 köpte vi ett nedlagt pensionat i Vitemölla och vår dröm gick i uppfyllelse då vi 1980 flyttade dit för gott efter att ha slutat våra arbeten.

Min bästa tid i livet, 10 år, fick jag där med Agne, han målade och jag vävde. Men 1990 avled han i cancer. Jag bor kvar i Vitemölle.

agne.jpg (34824 bytes) annalisa.jpg (33094 bytes)