Agnes Tagelina Tufvesson, dotter till Lars Anders-Tufvesson och Johanna Svensson, föddes i Fjälkinge den 7/8 1875. Hon dog förmodligen i Osby efter 1942.

Hon brukade och bebodde föräldrarnas gods Karlsnäs, Ronneby landsförsamling, Blekinge 1895 - 1903.

Hon gifte sig första gången i Fjälkinge den 8/11 1896 med godsägaren på Skogdala i Blekinge, Johan Emil Bergholtz, född i Karlskrona den 11/4 1862. Agnes Tufvesson skilde sig från honom 1897, och gifte om sig i Karlsnäs, Ronneby landsförsamling den 20/9 1903 med med. lic, fil. kand. praktiserande läkaren m m Gustaf Ebehard Liljenberg i hans första gifte.

Han var född i Lund den 14/7 1873. Agnes Tufvesson skilde sig från honom i Skara den 24/3 1915.