Per Månsson, son till Måns Svensson och Nilla Kerstensdotter, föddes å Gubbarps torp den 14/12 1839, och dog i Killeboda, Loshults socken den 27/8 1922.

Han var torpare på Farabjörs torp, Drakeberga, Visseltofta socken 1862 - 1899. Han flyttade den 8/11 1901 till Killeboda. Här var han hemslöjdare. Han hade ursprungligen lärt till "karamakare", laggkärlsmakare, men blev senare träskomakare. Smed var han endast till husbehov.

Per månsson gifte sig i Visseltofta den 1/12 1862 med Thoa Jonsdotter, född i Farabjär, Drakeberga den 14/11 1832, och död i Killeboda den 14/10 1908.