Startsida

 

Antal individer i Seved.eu
 

Farfar Uppslag    
  II:1 15 gen. II-V
  V:1 14 alla före 1690 (1657)
  V:2 19 VIII:1670-90;IX:1650-70
  V:3 18 VIII:1703-1675;IX:1600 slut
  V:4 14 VIII:1680-85
  V:5 2 VI:1730
  V:6 -  
  V:7 2 c:a 1700
  V:8 2 1720
Farmor       
  II:2 15 II-V
  V:9 12    VIII:1670-90
  V:10 11   VII:1670-80;
  V:11 8     VII:1650-80; VIII:1660-70
  V:12 2     VI: 1713-17
  V:13 5 VII:1665-70
  V:14 10    VII-VIII: 1675-90
  V:15 10  VII-VIII:1650-1701
  V:16  7 1690-1700
Morfar       
  II:3 15     II-V
  V:17 10  VIII-IX:1650-75
  V:18  28 IX-X: 1610-40
  V:19  2  1720
   V:20  1 VI:1725
  V:21  8 VII-VIII 1690-1705
  V:22 10 VII-VIII:1690-1707; IX: 1666
  V:23-24  -  -
Mormor      
  II:4  15 II-V
  V:25 5 VII:1680-1700
  V:26-27      -     
  V:28       2 1750
  V :29    27 X:1600-65;XI-XII:1570-1605
  V:30     20 IX:1600 slut
   V:31-32     -   -

 

 

c.a 1750 – 1800  
generation II – V

före 1750
VI o äldre 

 Summa

Farfar  15 71

86

Farmor  15 65 80
Morfar 15 59 74
Mormor 15 54 69
Summa 60 249  309

 (80,6% äldre än generation V)
 

309 – 20 (dubbelfört) = 289   (stämmer med översikten sist i Släktkrönikan)

 

Följande har dubbla nummer:

VII:1 VII:57 

Jonas (Jöns) Andersson

VII:2 VII:58

Carin Danielsd:r

VII:51 VIII:77 Lars Abelsson
VII:52 VIII:78 Ella Olofsd:r
VIII:1 VIII:113  Anders Bengtsson
VIII:2 VIII:114  Brita Jönsd:r
VIII:3 VIII:115 Daniel Larsson
VIII:4 VIII:114 Brita Jönsd:r
VI:55 VI:57 Johan Forsberg
VI:56 VI:58 Cherstin Olsd:r

10 pers x 2 = 20 pers