Startsida

 

Seveds inledning:
 

När jag blev långtidssjukskriven 1981/82 beslöt jag mig för att börja forska i min släkt. Då skulle jag undersöka både ”svärds- och spinnsidan” till skillnad från de rapporter jag sett tidigare, vilka endast följt manslinjen (svärd).

Ett andra krav, att se vilka familje/släkt- skäl, som styrde valet av faddrar till de nyfödda, skrotades snabbt, när jag insåg, att valet av att följa båda könen gav tillräckligt arbete.

 

Under sjukskrivningshalvåret började jag försiktigt på biblioteket att söka i de rullar. som fanns tillgängliga för länet (Gävleborgs-). Jag skaffade ganska snart betraktningsapparat och mikrofish-kort. Efter försiktig början med lån från SVAR köpte jag sen in- och utflyttnings-, födelse o dop-, lysnings o vigsel- samt död o begravningsböcker för Torsåkers och Ovansjö/Järbo församlingar. Vid tillfälliga stopp lånade jag husförhörslängder för att komma vidare. Därefter vidtog ett långt arbete med att följa leden bakåt en linje i taget. Bortsett från soldatsläkterna på mormorslinjen (där jag har min kollega Gösta Andersson i Storvik att tacka för att  jag fått fram data om militär verksamhet) och morfarslinjens tid i Dalarna, där jag köpt materialet från Leksand/Bjursås av Släktforskningens Hus i Leksand, har jag ”plockat fram” allt material själv.

 

Eftersom ingen har kollat mitt arbete har jag varit noga med att redovisa i vilka böcker jag hämtat materialet. Dock har jag varit så ovetenskaplig att jag inte angivit SVARS nummer på korten men gjort det möjligt att ändå hitta citaten.

 

I en sammanfattande ”släktkrönika” har jag dels angett mina kontakter med levande släktingar, samt breddat Järbo-släkten till att visa på hur många familjer, som har samma ursprung.

 

Den som hittar fel har endast mig att lasta för felaktigheten.

 

Tillägg:

I mitten av februari 2009 fick pappa Seved en stroke och flyttade till ett eget rum på Nybohemmet, där mamma Gunnel bodde sedan tidigare. Seved avled den 16 juni 2010 (83 år gammal) och Gunnel 26 november samma år (84 år gammal).

Jag är glad över att vi tillsammans hann sammanställa och lägga ut denna webbsida med den släktforskning pappa lagt ner så mycket intresse, kraft och tid på. Han var mycket noga med att lämna över alla papper i samband med att webbsidan skapades och hans forskning finns bevarad hos mig.

//Gunilla Rohlin 4 december 2010