Startsida

 

Släktens fördelning på yrken/branscher/titulatur på skilda grenar.

Kyrkböckerna ger liten hjälp vid klassificering av familjernas ”ställning”eller status i samhället. Främst har prästerna satt ut som ”yrke”: bonde, landbonde/torpare (arrendator), bergsmän, soldater, skräddare skomakare, kyrkvärdar.
I över hälften av materialet anges endast namn, by, ålder, dödsorsak, son/dotter till.
I farfarsgrenen har 49 % angivits tillhörighet till viss grupp, i farmorsgrenen 41,5 %, morfarsgrenen 49 % och i mormorsgrenen 35 %. Farfars- och farmorsgrenarna kommer i stort sett till 100 % från Torsåker och morfars- mormorsgrenarna från Ovansjö/Järbo samt delvis Bjursås/Leksand för morfarsgrenen
 

  FARFARSGRENEN FARMORSGRENEN MORFARSGRENEN MORMORSGRENEN
Yrke M H M H M H M H
Bönder         6 6 6 6
Landb. Torp/arr 6 6 1 1        
Bergsmän 12 12 13 13 2 2    
Soldater     3 3 6 5 6  
Hantverk 3 3 1 2 6 6   1
S:a 21 21 18 17 20 18 12 13
S:a % 49 41 49 35Kommentarer:

Bönder: självständiga hemman

Landbönder/arrendatorer: finns endast i Torsåker

Bergsmän: främst i Torsåker, men även ett par i Järbo. Bergsmän intog fram till 1850 en särställning genom att de undantogs från vanlig beskattning och fick särskilda uppdrag till bergsbruket som t.ex. kolning, vedhuggning, props till stöttor och även transport av kalk/malm och i de fall bergsmännen var delaktiga i gruvor även brytning av malm.

Hantverk: skomakare, skräddare, smed, mjölnare och även daglönare.