Startsida
Morfarslinjen

Släktforskning gjord av Seved Rohlin

Personuppgifter för alla inom MORFARSLINJEN av släkten Rohlin/Jäderberg.
 
FoD= Födelse- och dopbok IoU = In- och utflyttningsbok LoV = Lysnings och vigselbok DoB = Död och begravningsbok
Hfl = Husförhörslängder Romerska (I, II, II, IV) avser generation Arabiska (1, 2, 3, 4 osv) avser nummer inom generationen

I:2 Elin Rohlin, f. Jäderberg
Född: 1888-11-22 FoD: ” 1888, nov 22: Elin Isidora, 4
Fö: Per Jäderberg, banvakt, 36 Karin Olsd:r, Åshammar, 25
Gift 1912-11-02 m Joel Rohlin Se I:1
Död: 1967-12-16
Barn:
Karin Elisabet (Lisa) 1913-11-19 – 1924-03-14

Gudrun Isidora 1914-11-20
Erik Sune 1916-01-04-10-01
Märta Eleonora 1917-07-27 - 2003-05-19
Joel Erland 1919-01-08
Gunhild Maria 1922-09-02
Erik Seved 1926-11-01 Se inledning

Agne Emanuel 1931-10-19
Morfarslinjen
II:3 P.L. (Per Larsson) Jäderberg

Född: 1852-11-06
FoD ” nov 6/7 son till mjölnarson Lars Persson, hu Karin Persd:r,(25 år), Faddrar: Bergsman Pehr Pehrsson, hu Lisa Persd:r, Finnäs, Dr Ol Pehrsson, Djupdal, Bergsmansd:r Lisa Ersd:r, Nordanå." Vigd: 1882-05-28
FoD:” maj 28:Per Larsson Jäderberg, banvakt i Åshammar med Karin Olsd:r, piga i Kådfallet, Järbo fg. Wigselattest till Järbo 28/5.”
Död: 1938-11-10
Notiser:
Jäderberg var ett vanligt namn i Jäderbo (=Järbo).För att skilja sig från andra Per J-berg la han till son-namnetefter fadern Lars. 1872, dräng hos ”skräddars 1877 till Ovansjö
Morfarslinjen
III:5 Lars Jäderberg, klensmed, Nordanå utanvess
Född: 1830-11-27
FoD: ” Dagakarl Per Persson, Nordanå, hu Carin Larsd:r. Faddrar; Dagak. Jaqn Pehrsson, hu Märtha Larsd:r, Nordanå, BMson Eeric Olsson, därst. Pig Stina Ersd:r, Jäderfors.”
Vigd: 1852-10-03 LoV:” lyst 5. 12, 19 sept, vigde oct 3; mjölnareson Lars Jäderberg, 21 år, Nordanå med bergsmansd:r Karin Persd:r, 25 år, Nordanå. Giftoman brodren bergsman Pehr Eric Pehrsson, Nordanå.”
Död: 1880-10-06
DoB: ”Klensmeden Lars Jäderberg i Nordanå,49 år 10 m 13d.”

Morfarslinjen
III:6 Karin Persd:r
Född: 1827-07-18
FoD: ” Järbo Ytterby: dotter t. dagakarl Per Persson, hu Anna Olsd:r, 28 år. Faddrar: Bergsman Er Ersson, hu Lisbeth Pehrsd:r, Järbo Ytterby, drängen Er Ersson i Öfrabyn, BMd:r Ingeborg Pehrsd:r Ytterbyn.”
Död: 1907-11-02, ålderdom
Barn:
Per 1852-11-06 Se II:3
Carin 1854-05-12
Lars, 1856
Anna 1859 se nedan
Olaus 1861
Hans-Erik 1863
Stina-Lisa 1865
Carl-Johan1868
Johanna 1871
Maria Erika 1873
Anna gifter sig 1877-11-04 med Elof Johansson, * 1855-11-01 Från Pjätteryd. Elof var rallare som följde järnvägsbygget.
Morfarslinjen
IV:9 Gädd Per Persson,
Rällsjöbo, Bjursås, tog senast 1852 namnet Jäderberg
Född: 1800-03-17
Vigd: 1830
LoV: ” lyst apr 18,25, maj 2; vigde maj 16: Dagakarlen i Nordanå Per Persson, 30 år, och pigan Carin Larsd:r, därstädes, 34 år. Bouppt 19 oct 1829. Barnens förmyndare Jacob Olofsson, Nordanå och Jöns Persson, Järbo Övraby. Giftoman Fadr. Dagakarl Er Nilssons hu Cherstin Olsd:r i Nordanå gm soldat Rönn.”
Död: 1866-03-15
DoB: ”mars 15: Per Jäderberg, f mjölnaren i Nordanå, ålder 65 år 11 m 28d, lungsot.”
Morfarslinjen
IV:10 Carin Larsd:r

Född: 1796-02-29/29
” Djupdal: Carin, tvilling. FÖ Tråssdr Lars Tråss, hu Anna Ersd:r, 36 år, kyrktagen 10/4: Faddrar: Hr Magister C O Forsvall, sadelmakare Höglinds hu Cherstin Ersd:r,Pigan Margareta Göransd:r.”
Död: 1874-10-04 ” Larsd:r Carin, enka Nordanå, 78 år.”
Barn:
Lars Se III:5
Karin 1833-33
Stina Lisa 1834
Carin 1836
Olof 1841
Carin Lars:r i första giftet med Carl Carlsson
” 1821, sep 23,30 okt 7; vigde nov 4: Dräng Carl Carlsson i Järbo yttra by och pigan Carin Larsd:r därstädes. Giftoman Fadren Tråsskusk Lars Tråss i Djupdal.”
Barn:
Anna 1823 (oäkta)
Anna 1825, Pehr 1827, troligen adopterade eftersom de i hfl finns med under Jäderberg Per
Morfarslinjen
IV:11 Pehr Pehrssson, Järbo Ytterby
Född: 1786-01-06/08
FoD:” Bonden Pehr Olssons, hu Lisbet Olsd:rs son. Faddrar: Bonden Hans Olsson, Dräng Lars Hansson, hu Anna Jansd:r, pig Margta Olsd:r.”
Vigd: 1825
LoV: ”lyst sep25, oct2,9, vigde:oct 28: Bergsmansson Pehr Pehrsson (39 år), Järbo Ytterby och pigan därstädes Anna Olofsd:r från Säfveräng (29 år). Afvittras den 28 maj 1817, mannens 2:a gifte. Giftoman svågern, skräddaren Jan Andersson i Säfveränge. Qvinnans 1:a gifte, 12 ch.”
Död:
Morfarslinjen
IV:12 Anna Olsd:r
Född: 1796-12-09/13
FoD: ” Järbo: Dräng Olof Jonssons, hu Anna Nilsd:rs dotter .”
Barn:
Karin 1827 Se III:6
Olof 1831
Lars 1835
Morfarslinjen
V:17 Gädd Per Olsson, Rällsjöbo, Bjursås
Född: 1770-12-19
Gift med Anna Ersd:r
Död: 1813-01-05 i Rällsjöbo
V:18 Anna Ersd:r, Bjursås
Född: 1763-05-01 i Gopa, Bjursås

Död: 1849-12-11 i Gopa

Barn:
Per 1800-03-17 Se IV:9

Morfarslinjen
V:19

Lars Göransson Tråss, Djupdal
FoD: ”Djupdal:Skräddaren Göran Perssons son Lars; Faddrar: Bonden Lars Larsson, Dräng Anders Johansson, hustru Anna Andersd:r, pig Margreta Andersd:r.”
Vigd:1794-03-30.
LoV: ” vigde 04-21: Trossdr Lars Göransson ifr Djupdal och pig Anna Ersd:r ibid.”

Död: 1841-10-25/28
DoB: ” Trosskusken Lars Tråss, ålderdom, 84 år.”

Morfarslinjen
V:20

Anna Ersd:r
Född: 1760-06-26/28
FoD: ” Jerbo Öfra by: Wargiernkarlens Eric Anderssons dotter Anna; Faddrar: Adjunkt Petr Höglind, wargierkarl Hans Hansson, Mad. Susanne Höglind, hustru Carin Larsd:r.”

Barn:
Carin 1796-06-05/07 Se IV:10
Morfarslinjen
V:21 Per Olsson, Järbo ytterbynr 8
Född: 1760-09-06/07
FoD: ” Järbo Ytterby: Unge bonden Olof Larssons son. Faddrar: Mästersmed Anders Olofsson, Dräng Isac Persson, hu Margr. Ericsd:r, pig Ingeborg Larsd:r.”

Vigd: 1783
LoV: ” lyst sep 21, vigde oct 14: Bondesonen Pehr Olsson, Järbo Ytterby, Bonded:r Elisabet Olsd:r, Wreten.”

Död:

Morfarslinjen
V:22 Elisabet Olsd:r
Född: 1761-03-08/15
FoD: ” Järbo Wreten: Unge bonden Olof Hanssons dotter. Faddrar: Unge bonden Sachris Ericsson, Dräng Anders Hansson, hu Carin Hansd:r, pig Anna Hansd:r.”

Död:

Barn:
Pehr 1786 Se IV:11

Olof 1784
Lars 1789
Hans 1791

Anders 1794
Carin 1797
Elisabet 1800

Ingeborg 1804

Morfarslinjen
V:23 Olof Jonsson

född: c:a 1770

Gift med Anna Nilsd:r

Morfarslinjen
V:24 Anna Nilsd:r
Född: c:a 1770
Barn:
Anna 1796 Se IV:12
Morfarslinjen
VI:33 Olof Larsson Hammare/Gädda, Romma, Leksand
Född: 1735-10-14
FoD: ” 14 oct: Olof, Fadr Lars Olsson Uhrväder, Mod h Anna Jansd:r i Romma. Faddrar: Erich Olsson, Pär Pärsson i Bärg, Ds H Brita Andersd:r, piga Karin Pärsd:r i Bärg.”

Död: 1793-03-23 i Rällsjöbo, soldat

Gift 1760 med Kerstin Persd:r, Rällsjöbo, Bjursås

Morfarslinjen
VI:34 Kerstin Persd:r, Rällsjöbo, Bjursås

Född: 1738-01-01

Död: 1820-05-23 i Rällsjöbo

Barn:
Per 1770 Se V:17
Morfarslinjen
VI:35 Knip Erik Ersson, Bjursås
Född: 1734-12-15/22 i Gopa, Bjursås

Död: 1825-02-11/20

Gift med Margta Andersd:r

Morfarslinjen
VI:36 Margta Andersd:r
Född: 1738-10-10 i Gopa, Bjursås

Död: 1821-06-26/28 (nr 17)

Barn:
Anna 1763 Se V:18
Morfarslinjen
VI:37 Göran Persson, skräddare i Djupdal
Gift med Karin Larsd:r
Morfarslinjen
VI:38 Karin Larsd:r
Född 1731
Barn:
Lars 1757 Se V:19
Morfarslinjen
VI:39 Eric Andersson, wargierkarl, Jerbo Öfra by
Gift med xx
Morfarslinjen
VI:40 xx
Barn:
Anna 1760 Se V:20
Morfarslinjen
VI:41 Olof Larsson, Jerbo Yttra by nr 8
Född: 1733-10-11/14
FoD: ”Jerbo yttra by: Lars Erssons son Olof. Faddrar:Hans Hansson, Hans Olsson, hu Lisbet Larsd:r, pig Margareta Andersd:r, alla Jerbo yttra by.”

Vigd: 1757
LoV: ” lyst 11, 18, 25 sep; vigde 9 oct: Bondesonen Olof Larsson Jerbo yttra by och bonded:r Carin Andersd:r sammastädes.”

Död: 1808-06-27/ 07-03
DoB: ” gl Bergsmannen Olof Larsson, ålderd.bräckl. 74 år 9 m.”

Morfarslinjen
VI:42 Carin Andersd:r, Yttra byn
Född: 1735-11-24/30
FoD ” Jerbo Yttraby: Anders Olssons dotter. Faddrar: Erich Ericsson, Yttrabyn, Olof Ersson, hu Anna Olsd:r, hu Kristin Olsd:r, alla Yttra byn.”

Död: 1808-08-23/28
DoB: ”Jerbo Yttra by, Bergsm.Enkan Karin Andersd:r, 73 år.”

Barn:
Pehr 1760 Se V:21
Morfarslinjen
VI:43 Olof Hansson, Wreten
Född: 1735-07-29/08-03
FoD: ” Wreten juli 29: Hans Olssons son. Faddrar: Herr Per Nordelius, Isac Ersson, Storbodarna, hu Margareta Olsd:r i Wreten, pig Kerstin Olsd:r, Wreten.”

Vigd: 1754
LoV: ” lyst maj 8,, 15, 22; vigde juni 1;Bondesonen Olof Hansson, Järbo Wreten samt bonded:r Ingeborg Persd:r från Järbo Öfra by.”

Död: 1796-11-01/06
DoB: ” Wreten: gl Bergsm Olof Hansson, ålderd.bräckl. 61 år.”

Morfarslinjen
VI:44 Ingeborg Persd:r, Jerbo Öfra by
Född: 1734-01-19/20
FoD: ” Per Perssons, Jerbo Öfra by, dotter; Faddrar: Soldat XX, Erich Larsson i Öfrabyn, Lisbet Jöransd:r, pig Ingeborg Andersd:r, Öfrabyn.”
Barn:
Lisbet 1761 Se V:22
Catarina 1769

Brita 1772

Morfarslinjen
VII:65 Lars Olsson Uhrväder
Född: kring 1714, kyrkböckerna brunna

Vigd: 1775
LoV: ” Nyårsdagen 1735, Såld. Lars Olsson Uhrväder ifr Roma, pig Anna Jansd:r i Ronäs. Spons Daniel Pärsson i Roma, Såld. Pär Olsson i Ullvi.”

Morfarslinjen
VII:66 Anna Jansd:r
Barn:
Olof 1735-10-14 Se VI:33
Morfarslinjen
VII:67 Per Ersson, Bjursås
Född: 1706-01-14 i Rällsjöbo, Bjursås

Gift 1729-10-26 med Karin Andersd:r

Morfarslinjen
VII:68 Karin Andersd:r

Född: 1701-04-21 i Sä’tra, Leksand
FoD: ” 21 april: Karin, Fadr Anders Larsson, Modr h Karin Matthzd:r i Sätra. Faddrar: Erich Andersson, Pelle Persson, pig Karin Danielsd:r, pig Anna Andersd:r i Häradsbygden.”

Barn:
Kerstin 1738 Se VI:34

Morfarslinjen
VII:69 Knip Erik Olsson Almberg
  Född: 1694-01-15 i Gopa

Död: 1771-11-10 FoD: ”i Gopa (begr.nr 1776, 77 år) Fem-männing soldat.”

Gift med (1716-12-26) Knip Anna Andersd:r
Morfarslinjen
VII:70 Knip Anna Andersd:r
  Född: 1699-02-12/19 i Gopa, Bjursås

Död 1793-11-24 i Gopa
  Barn:
Erik 1734 Se VI:35
Morfarslinjen
VII:71 Pelles Anders Olsson, Gopa
  Född: 1705-06-29/07-02 i Gopa, Bjursås

Gift med Modigs Margta Ersd:r
Morfarslinjen
VII:72 Modigs Margta Ersd:r
  Född: 1708-02-02 i Gopa.

Död: 1796-07-22 i Gopa, Bjursås
  Barn:
Margta 1738 Se VI:36
Morfarslinjen
VII:81 Lars Ersson
  Född; före 1710 i Järbo Yttra by
Vigd: 1731
LoV: ” dec 22: Lars Ersson, Järbo Yttraby med Anna Ersd:r därstädes.”
Morfarslinjen
VII:82 Anna Ersd:r
  Född: före 1710
  Barn:
Olof 1733 Se VI:41
Morfarslinjen
VII:83 Anders Olsson
  Född: 1767 i Jerbo Yttra by
Vigd: 1730, maj 31

LoV: ” maj 31: Dräng Anders Olsson, Järbo Yttraby med pigan Margareta Ericsd:r, Högbo Wästra by.”
Död:kring 1760 enl hfl

Morfarslinjen
VII:84 Margareta Ericsd:r, Högbo
  Född: 1709-01-24/25
FoD: ” Erik Larsson; Faddrar: Pär Olsson i Högbo, Mats Olsson, ibid h Carin Olsd:r, ibid h Brita Johansd:r ibid.”

Död: 1759-08-05
DoB: ” Bond Anders Olssons hustru Marg Ericsd:r, vattusot, 50 år 6 mån.”
  Barn:
Carin 1735 Se VI:42
Morfarslinjen
VII:85 Hans Olsson, Järbo Wreten
  Född:1713-06-22/24 FoD: ”Wreten: Olof Perssons . son. Faddrar: Olof Andersson i Wreten. Olof Olsson, Jerbo, hu Karin Hansd:r, Jerbo, hu Anna Elisd:r, Jerbo.”

Vigd: 1734. LoV: juni 15: Hans Olsson i Jerbo Wreten med Lisbet Carlsd:r, Storbodarna, Charta bet. 2 ch.”

Död: 1773-01-18/24 DoB: ”Järbo Wreten, Bonden Hans Olsson, andtäppa, 59 ¾ år.”
Morfarslinjen
VII:86 Lisbet Carlsd:r, Storbodarna
  Född: 1713-12-02/06 FoD: ” Carl Isacssons , Storbodarna, dotter.”

Död: 1778-03-17/25 DoB: ” Järbo Wreten; Bond. Hans Olssons änka Lisbet Carlsd:r, 65 år, tärande sjukdom.”
  Barn:
Olof 1735 Se VI:.43
Morfarslinjen
VII:87 Per Persson, Jerbo Öfra by
  Född: 1707-03-01

Vigd:1728 LoV: ” juni 12: Järbo Öfra by: Dräng Per Persson och pig Lisbet Olofsd:r därstädes.”

Död:
Morfarslinjen
VII:88 Lisbet Olofsd:r
  Född 1711-03-10/12 FoD: ” Olof Olssons dotter Lisbet, Järbo

Faddrar: Hans Olsson i Järbo, h Marit Jönsd:r, två oläsligt.”

Död: 1763-11-28/12-04 DoB: ” oct 28, dec 4: Järbo Öfra by, Bonden Pär Pärssons hustru Lisbet Olofsd:r, vattusot, 52 år 8m.”
  Barn:
Ingeborg 1734 Se VI:44

Per Perssons andra gifte: ” 1764 maj 20 Bonden Per Persson i Järbo Öfra by, änkling, med soldatd:r Carin Andersd:r ifrån Järbo Yttra by. Charta och afvittring är lämnat.”

 

Morfarslinjen

VIII:133 Erik Hansson, Bjursås
Född: 1669

Död: 1733 i Rällsjöbo, Bjursås
Gift med

VIII:134 Kerstin Persd:r
Född: 1675
Barn:
Per Se VII:67

Morfarslinjen

VIII:137 Olof Jöransson, Gopa
Född: 1656
Död: 1706 i Gopa, Bjursås
Gift 1690-12-26 med

VIII:138 Kerstin Eriksd:r
Född: 1668-03 i Gopa
Död: 1744-01-28 i Gopa
Barn:
Erik Se: VII:69

Morfarslinjen


VIII:139 Knip Anders Olofsson Drake
Född: 1659 i Gopa
Död: 1708, soldat (enl hustruns DoB)
Gift 1692-12-28 med


VIII:140 Elisabet Ersd:r
Född: 1662-02 i Kilen, Leksand.

Död: 1747-10-28 i Gopa, Bjursås DoB: ” begravd 1/11, nr 1016, 85 år 8 mån. Dödsorsak: Stignar. 7 barn; 3 söner, 4 döttrar, 1 dotter som lever. Gift i 16 år.”

Barn:
Anna Se VII:70

Morfarslinjen


VIII:141 Olof Andersson,
Gopa
Född: 1663-01 i Gopa
Död i Gopa 1739-10-17
Gift: 1693-10-01 med

VIII:142 Anna Jakobsd:r
Född: 1673-06 i Gopa
Död: 1760-03-25 i Gopa, Bjursås
Barn:
Anders se VII:71

Morfarslinjen


VIII:143 Modigs Erik Andersson
Född: 1679-09 i Gopa
Död: 1766 i Gopa, begr,nr. 1618, 86 år.
Gift: 1707-05-01 med:

 
VIII:144 Brita Persd:r
Född: 1682-07 i Gopa (Limbo), Bjursås
Död: 1749-09-28 i Gopa.
DoB: ” Begr. 5/3 nr 1040, 66 år 7 mån. Dödsorsak: Stignar. 2 söner och 1 dotter, 1 son död. Gift i 42 år.”
Barn:
Margta se VII:72

Morfarslinjen


VIII:165 Olof Hansson
Född: 1679, Jerbo Ytterby
Död: 1752, Jerbo
Gift: 1) med XX , Barn : Anders Se: VII:83 ?
2) med

VIII:166 Karin Olofsd:r
Född: 1691
Död: 1749-05-15
DoB: ”Olof Hanssons hustru Karin Olofsd:r, bröstsjuka, 58 år.”

Barn:
Anders se VII:83 

Morfarslinjen


 

VIII:169 Olof Persson, Järbo

Född: 1688, 3. advent
FoD: ” Per Larssons son Olof, Järbo. Faddrar: Zachris Jönsson, Erich Pehrsson, h Karin Jacobsd:r, Brita Olsd:r, alla i Järbo.”

Vigd: 1712
LoV: ” 1712, pentec: Olof Persson i Järbo, Elisabet Hansd:r i Wreten.”

 

VIII:170 Elisabet Hansd:r

Född: 1691, 22 pT
FoD: ” Per Hanssons Elisabet i Järbo; Faddrar: Hans Olofsson i Överbyn, Eerik Andersson, Överbyn, h Brita Jonsd:r, Överbyn, Margareta Hansd:r, Norrberg.”

Barn:
Hans 1713 Se VII:85

Morfarslinjen


 

VIII:171 Carl Isacsson, Storbodarna

Gift med

 

VIII:172 XX

Barn:
Lisbet 1713 Se VII:86

Morfarslinjen


 

VIII:193 Hans Olofsson

Gift med

 

VIII:194 Lisbet Swänsd:r

Född 1683
Död: 1760-10-15/26
DoB: ”Afl Bond Hans Olofssons Enka hustru Elisabet Svensd:r, ålderdom, 76 år 9m-”

Barn:
Olof se VII:97 detta finns inte !?

Morfarslinjen


 

IX:265 Hans, bosatt i Rällsjöbo

Gift med

 

IX:266 Karin Nilsd:r

Barn:
Erik se VIII:133

Morfarslinjen


IX:275 Spår Erik Ersson

Död 1688

Gift med

 

IX:276 Marit Olsd:r

Född 1632

Död 1725

Barn
Kerstin 1688 se VIII:138
 

Morfarslinjen

 

IX:277 Olof Jakobsson (Jolsson)

Född: 1623 i Gopa

Död: 1695-04 i Gopa DoB: ” Begr.14/4, 72 år.”

Gift med

 

IX:278 Anna Matsd:r

Född: 1624 i Gopa

Död: 1698-08 i Gopa DoB: ”Begr. 28/8, 74 ½ år.”

Barn:
Anders se VIII:139

Morfarslinjen


 

IX:281 Häll Anders Persson

Född:1646

Död: 1691/93 i Gopa

Gift med

 

IX:282 Brita Ersd:r

Född: 1691/93

Barn:
Olof se VIII:141

Morfarslinjen


IX:283 Jakob Olsson, bosatt i Gopa

Gift med

 

IX:284 Margta Danielsd:r

Barn:
Anna se VIII:142

Morfarslinjen


IX:287 Per Matsson

Född: 1653 i Gopa (Limbo), Bjursås

Troligen blir gården Gopa senare Limbo

Gift 1682 med

 

IX:288 Margta Pärsd:r

Född: 1646-03-14 i Fellingsbro fg

Död: 1736-06-05 i Limbo, Bjursås.
DoB: ” Begr. 10/6 nr 646. Dödsorsak: Bröstsjuka, 6 barn, 1 son, 5 döttrar, gift i 54 år.”

Barn:
Brita se VIII:144

Morfarslinjen


IX:337 Per Larsson

Född: c:a 1666

Gift med ??

IX:338 ??

Barn: 
Olof se VIII:169

Morfarslinjen


X: 561 Häll Peder Olofsson

Född: 1616 i Gopa

Död: 1691/93 i Gopa, Bjursås
Gift med

 

X:562 Malin

Född 1610
Död. 1692-12 i Gopa, Bjursås ”begr 18/12, 82 år”

Barn:
Anders se IX:281

Morfarslinjen


X:573 Mats Persson, Gopa

Född: 1610 i Limbo

Gift med

 

X:574 Brita Persd:r

Född: 1607, Död 1698-07 i Gopa ”I Gopa, Bjursås.
Födelseår enl DoB. Begr. 1698-07, 91 år, hustru Brita i Gopa.”

Barn: 
Per se IX:287

 

F.n. 2007-03-05 inga fler uppgifter