Startsida
Mormorslinjen

Släktforskning gjord av Seved Rohlin

Personuppgifter för alla inom MORMORSLINJEN av släkten Rohlin/Jäderbergs förfäder.
FoD= Födelse- och dopbok IoU = In- och utflyttningsbok LoV = Lysnings och vigselbok DoB = Död och begravningsbok
Hfl = Husförhörslängder Romerska (I, II, II, IV) avser generation Arabiska (1, 2, 3, 4 osv) avser nummer inom generationen,

I:2 Elin Rohlin, f. Jäderberg
Född: 1888-11-22
FoD: ” 1888, nov 22: Elin Isidora, 4
Fö: Per Jäderberg, banvakt, 36 Karin Olsd:r, Åshammar, 25
Gift 1912-11-02 m Joel Rohlin Se I:1
Död: 1967-12-16


Barn:
Karin Elisabet (Lisa) 1913-11-19 – 1924-03-14

Gudrun Isidora 1914-11-20
Erik Sune 1916-01-04-10-01
Märta Eleonora 1917-07-27 - 2003-05-19
Joel Erland 1919-01-08
Gunhild Maria 1922-09-02
Erik Seved 1926-11-01 Se inledning

Agne Emanuel 1931-10-19

Mormorslinjen

II:4 Karin Olsd:r (Jäderberg)
Född: 1863-07-05
FoD: ” Fö: Ol Olsson, dagak Nordanå, hu Märta Jönsd:r.”
Vigd: 1882
LoV: ”maj 28 Per Larsson Jäderberg, banvakt i Åshammar, med Karin Olsd:r, piga i Kådfallet, Järbo fg. Wigselattest till Järbo 28/5.”
Död: 1935-11-19

Barn:
Olaus 1883-12-24
Arvid 1885-08-11
Oscar 1887-02-05
Elin 1888-11-22 se I:2
Mia 1890-12-08
Abel 1892-12-13 David 1894-12-23 Seth 1897-07-23
Lydia 1899-06-28 Elov 1901-05-16 Göran 1903-09-19
Märta 1905-07-17

Mormorslinjen

III:7 Olof Olsson, dagakarl, Snällas
Född: 1827-01-03/06
FoD: ” Nordanå:Olof. Fö: Sold Olof Snäll, Hu Brita Jönsd:r; Faddrar: Bman Olof Ersson, hu Anna Jansd:r i Nordanå, oppsättarson Anders Hansson, Finnäs, Pig Carin Claesd:r i Järbo Öfra by.”
Vigd: 1856
LoV: ” lyst oct 12, 19, 26; vigde nov 2: Soldatson Olof Olsson, 29 år, i Nordanå med korpralsd:r Marta Jonsd:r, 24 år, från Kådfallet. Giftoman fadren avsk. Korpralen Jöns Prim, Kådfallet.”
Död: 1892-01-04
DoB: ” jan 4: skräddaren Olof Olsson, Kådfallet, 65 år 1 dag, lungsot.”

Mormorslinjen

III:8 Märtha Jönsd:r
Född: 1832-03-03/04
FoD: ” Kådfallet: v corp Jöns Prim hu Carin Larsd:r. Faddrar: skräddaren Pehr Olsson (farbror), hu Anna Olsd:r i Wreten, koldrängen Jan Jansson i Åshammar, pigan Anna Jansd:r på Åsen.” (Åselius, läkekunnig)
Död: 1917-05-20, på prästgårdens ägor

Barn:
Brita 1857-12-23 ( gift t. gården Smeds på Smalåsen)
Olof 1860-04-24 på Snällas
Karin 1863-07-05 Se II:4
Johan 1866-05-20
Maria 1869-12-21
Per Erik 1873-05-08

(Kommentar av Gunilla Rohlin 070501: Märthas syster Brita, var mor till Brita-Stina Backman som födde sonen Erik. Erik var far till Ulla Backman. Seved och Ulla var fyrmänningar. Seveds dotter Gunilla och Ullas barn Ullvi, Aiva, Arvid är femmänningar. Ullvi, Aiva och Arvid är fastrar/farbror till Gunillas döttrar Elin och Åsa Båve. )

Mormorslinjen

IV:13 Olof Snäll, soldat
Född: 1788-05-09
FoD: ” Nordanå, Järbo, maj 9/11: eldvakt Claes Claessons och hu Cherstin Hansd:rs (21 år,kyrktagen 6/6) son Olof. Faddrar: Dagakarl Anders Adersson, dräng Jöns Hansson, hu Britta Matsd:r, pig Anna Ersd:r.”
Vigd: 1821
LoV: ”lyst dec 9, 16, 23; vigde dec 28: soldaten Olof Snäll i Nordanå och bergsmansd:r Brita Jönsd:r i Storbodarna. Giftoman svågern Bergsman Olof Ersson i Nordanå.”
Död: 1833-03-12/24 DoB: ” I Ovansjö, soldaten Olof Snäll, lungsot, 45 år.”

Ur rullorna:
Kommenderingar:
1811 Fredriksskans
1812-13 Göta kanal
1813-14 Fälttåg mot Norge
1817 Stockholm
1821 Väddö kanal
1824 Karlsborg

Mormorslinjen

IV:14 Brita Jönsd:r, Storbodarna
Född: 1789-07-09/12
FoD: ” Jäderfors: Brita, Bonden Jöns Anderssons o hu Anna Jansd:rs , 37 år, kyrktagen 23/8. Faddrar: Bonden Olof Jönsson, dr Olof Jansson, hu Christ. Abramsd:r, pig Anna Elled:r.”
Död: 1867-12-03
DoB: ” dec 3: Brita Jonsd:r, enka efter avsk soldaten Olof Snäll i Kådfallet, 78 år.”

Barn:
Stina 1822-08-28
Anna 1825-01-20
Olof 1827-01-03 Se III:7

Mormorslinjen

IV:15 Jöns Prim, soldat
Född: 1791-09-10/11
FoD: ”Kåfallet: Sold Olof Hjelm, hustr Anna Jönsd:r, kyrkogång 9/10; Faddrar: Bonden Eric Ersson, hustr Lisa Jansd:r, sold Carl Lund, pig Brita Larsd:r.”
Vigd: 1823
LoV: ” lyst mars 9, 16, 23; vigde mars 31: vice corporalen Jöns Prim, Djupdal 29 år, och dagaksrlsd:r Carin Larsd:r i Järbo Öfraby, 28 år. Chefens tillståndsbevis 23 feb. Giftoman DagakARL Lars Andersson i Järbo Öfraby.”
Död: 1868-06-04
DoB: ” juni 4:Jöns Prim, avsk vice korpral i Kådfallet, 76 år 8 m 24 d.”

Ur rullorna:
5 foot 11 tum lång, hantverk: skomakare.
1812 Soldat på nr 4. Kommenderad till Östergötland.
1817 v corporal; kommenderad på arbete i Stockholm.
1829 Transport till nr 79
1813-14 Fälttåg i Norge. ” Tjent utmärkt väl”
1840 Kommenderingar: 1780, 1784, 1788. Bevistat afaire i Karkjaus, Anjala, Vlkiala, Pajaltis.
1840 8/7 erhållit avsked p.g.a. ”attesterad sjuklighet”. ”Som han tjent utmärkt väl och bevistat fälttåg i Norge 1813-14 anmäles hsn till underhåll enl K Br 10 sept 1831.”

Mormorslinjen

IV:16 Carin Larsd:r, Jerbo Öfraby (Korrigering:ändrade IV:14 till IV:16 070501 Gunilla Rohlin)
Född: 1795-06-05/07
DoD: ” Jerbo Öfraby: dotter t Dreng Lars Andersson, hu Anna Persd:r ( 24 år, kyrktagen 24/7). Faddrar: Bonden Mich Andersson, hu Anna Christiansd:r, Dr Hans Jönsson, Kungsberg, pig Anna Andersson, Nordanå.”
Död: 1881-01-06
DoB: ” Fd korpralen Jöns Prims E Karin Larsd:r i Kådfallet, 85 år 7 m.”

Barn:
Olof 1824
Anna 1826
Carin 1828
Brita 1838 ( g.m. Eric Jerner)
Stina 1834
Marta 1832 Se III:8
Lisa 1837, 1839 (spädbarnsdöd)

Mormorslinjen

V:25 Claes Claesson, eldvakt
Född: 1759-06-12/15
FoD:” Nordanå utanvess: Bonden Clas Olofssons son. Faddrar: Smed Hans Hansson, Wreten, unge bond And Michelsson, hu Cathr Ehrenberg, hu Cherstin Olofsd:r.”
Vigd: 1785
LoV: ” maj 8: Bondson Lars (måste vara, Claes, ingen annan möjlig i LoV) Classon , Nordanå,
mästersmedd:r Cherstin Hansd:r, Nordanå.”
Död: 1839-02-14/17
DoB: ” Nordanå: Eldvakt Claes Claesson, 79 år.”

Mormorslinjen

V:26 Kerstin Hansd:r
* 1767

Barn:
Margareta 1785
Stina (oäkta) 1809
Olof 1788 Se IV:13
Claes 1793
Hans 1797
Stina 1800
Anna 1804 g m Pehr Pehrsson Junior,son t. soldat Pehr Trapp (
Korrigering:flyttade Pehr Persson från sista raden till Anna 070501 Gunilla Rohlin)
Karin 1809 

Mormorslinjen

V:27 Jöns Andersson, Storbodarna
Född: 1741-07-19/23
FoD: ” Anders Jansson, Storbodarna;Faddrar: Carl Henriksson, Dr Olof Andersson, hu Brita Matzd:r, hu Margareta Jacobsd:r.”
Vigd: 1776
LoV: ”juli 29: bondesonen Jöns Andersson, Storbodarna, rustmästard:r Anna Joh.d:r fr Jederfors, lyst juni 8, vigd juli 29.”

Mormorslinjen

V:28 Anna Johansd:r
Född: 1749-04-25/25
FoD: ” Sold Johan Forsbergs Anna: Faddrar: Pilström, B Anders Johansson, h Brita Jonsd:r, h Brita Larsd:r.”

Barn:
Brita 1789 Se IV:14
Cherstin 1780
Anna 1783
Lena 1785
Anders 1787
Jan 1791

Mormorslinjen

V:29 Olof Johansson Hjelm, soldat
Född: 1755-06-17/20
FoD: ” Jederfors: Soldat Johan Forsbergs son; Faddrar: bonden Jöns Olofsson, Drängen Carl Isacsson, hustrun Anna Olofsd:r, pigan Anna Persd:r.”
Vigd: 1783
LoV: ” lyst sep 21, vigde okt 14: soldat Olof Hielm och bondd:r Anna Jönsd:r, Järbo Yttraby.”
Död: 1809-01-08 i Finland

Ur rullorna:
soldat på nr 145, hantverk skomakare, 5 fot 9½ tum lång. Uppförande: Bra.

Mormorslinjen

V:30 Anna Jönsd:r, Ytterbyn 5
Född: 1764-03-27/30
FoD: ” Jerbo yttra by: Bonden Jöns Ersson, Lisbet Isacsd:r; Faddrar: Unge bonden Hans Jonsson, Drängen Olaf Andersson, hu Anna Andersd:r, pigan Karin Jonsd:r.”
Död: 1816-09-02
DoB: ” Djupdal: Afl corporal Hjelms enka Ana Jönsd:r, slag, 52 år 5m.”

Barn:
Cherstin 1786
Jan 1788
Jöns 1791 Se IV:15
Pehr (Anfader t. Järbing, Gösta A)
Olof 1796
Eric 1798 (Smeds i Hyttan)
Olof 1802
Anders 1806

Mormorslinjen

V:31 Lars Andersson
Gift: 1795 mars 22 ”Dreng Lars Andersson, Nordanå, pig Anna Persd:r därstädes.”

Mormorslinjen

V:32 Anna Persd:r
* 1771

Barn:
Carin 1795-06-05 Se IV:16

Mormorslinjen

VI:49 Clas Olofsson, Jerbo Yttraby
Född: 1733-08-25/26
FoD: ” son t. Olof Hansson, Jerbo Yttraby. Faddrar: Hans Hansson, Per Olsson, hu Margta Andersd:r, pig Brita Persd:r.”
Vigd: 1755
LoV: ” lyst 4-11-19 maj; vigde 25 maj: bondesonen Clas Olofsson, Jerbo Yttraby, m bonded:r Helena Hinricsd:r, Kungsberg.”

Mormorslinjen

VI:50 Helena Hinricsd:r, Kungsberg
Född: 1731-05-08/08 ” dotter t Hinric Persson, Kungsberg. Faddrar: Herr Petrus Nordelius, Erich Johansson, Jerbo Ytraby, Jungfr Maria Barkmark, hu Brita Larsd:r, Botjern.”

Barn:
Jöns 1753
Clas 1759-06-12 Se V:25

Mormorslinjen

VI:55 Johan Forsberg, Rustmästare
Se VI:57

Mormorslinjen

VI:56 Cherstin Olsd:r
Se VI:58

Mormorslinjen

VI:57 Johan Forsberg, Rustmästare
Född: 1723-11-05/10
FoD: ” Mom: Pär Andersson; Faddrar: Sold Anders Segerberg, Olof Andersson, h Sara Olofsd:r, h Kerstin Andersd:r.”
Vigd: 1746 LoV: ” dec 7: soldaten Johan Forsberg med pigan Cherstin Olsd:r i Sunnanå.”
Död: 1792-06-23/29 DoB: ” Sunnanå: Sergeanten Johan Forsberg, stenpassion, 69 år.”

Ur rullorna:
1742 soldat,
1757 fånge men rymt.
Som sergeant fått medalj för tapperhet i fält.
1/7 1716 befordrad till Rustmästare.

Mormorslinjen

VI:58 Cherstin Olsd:r
Född: 1721-11-12
FoD: ” Sunnanå: Soldat Olof Lustig; Faddrar: soldat Pär Forsberg, Pär Olsson, Fors, bonde,jungfru Brita Jernberg, h Brita Mattsd:r
Död: 1788-05-18/25
DoB: ” Föraren Forsbergs hustru Cherstin Olsd:r, håll o sting, 66 år”

Barn:
Margta 1747
Anna 1749 Se V:28
Pehr 1751
Olof 1755 Se V:29
Cherstin 1763
Jan 1767

Mormorslinjen

VI:59 Jöns Ersson, bonde, Ytterbyn
Född: 1725-05-10
FoD: ” Järbo Ytterby: FÖ Bonden Erich Mårtensson, Lisbet Jönsd:r. Faddrar: Hans Åkesson, smeden Erich Larsson, hustru Ingebor Larsd:r, hu Anna Andersd:r.”
Vigd: 1749-10-15
LoV: ”Bondesonen Jöns Ersson i Jerbo Ytterby m bonded:r Lisbet Isacsd:r, Jerbo Ytterby.”
Död: 1801-10-25
DoB: ” BM Jöns Ersson, slag, 76.”

Mormorslinjen

VI:60 Lisbet Isacsd:r
Född: 1731-07-29
FoD: ”Järbo Ytterby: Bonden Isac Zachrissons dotter, hu Lisbet Persd:r; Faddrar: Erich Mårtensson i Järbo, räng Per Ersson i Ytterbyn, h Maria Olsd:r ibid, pig Brita Ersd:r, ibid.”
Död: 1810-06-21
DoB: ” Järbo Ytterby: Tolvmansenkan Lisa Isacsd:r, åldr.bräckl. 79.”

Barn:
Lisbet 1750
Erich 1753
Isac 1756
Jöns 1759
Brita 1761
Anna 1764-03-27 Se V:30
Zachris 1767
Margta 1767
Pehr 1772
Zachris
1774 Carin 1778

Mormorslinjen

VII:97 Olof Hansson
Född: 1688
Död:1763-08-24/24
DoB: ” Järbo Öfra by: gl bonden Olof Hansson, vattusot, 74 år.”
Gift med

VII:98 Catarina (Carin) Clasd:r
Född 1688
Död: 1766-07-29/30
DoB: ”Catharina Clasd:r, 78 år, bondeänka i Järbo Öfra by, Af ålderdom.”
Barn:
Clas 1733-08-25 Se VI:49

Mormorslinjen

VII:99 Hinric Persson, Kungsberg
Gift med


VII:100 XX

Barn:
Helena 1731-05-08 Se VI:50

Mormorslinjen

VII:113 Pär Andersson, Mom 5
Född: 1693-06-29
FoD: ” Anders Perssons son.”
Vigd: 1712-10-05
LoV: ”Pär Andersson i Mom, Ana Ersd:r i Stocksbo.”
Död: 1769-03-04
DoB: ” Bonden Pehr Andersson, 75 år, ålderdomsbräckl.”

Mormorslinjen

VII:114 Anna Erichsd:r, Stocksbo
Född: 1684-04-13
FoD: ” Stocksbo: Erik Danielssons dotter.”
Död: 1762-04-20
DoB: ” Bonden Pär Anderssons hustru Anna Ersd:r, håll o sting, 78.”

Barn:
Anders 1713
Karin 1715
Erik 1717
Pär 1720
Pär 1722
Johan 1724 Se VI:57
Pär 1726
Anna 1730

Mormorslinjen

VII:115 Olof Olofsson Lustig, soldat
Född: 1699-04-03
FoD: ” Sunnanå: son till Olof Persson och Kerstin Jönsd:r. Faddrar: soldat Olof Larsson, Storboda, Wernik Persson, Sunnanå, hu Ingeborg Andersd:r, Forsbodarna, Maria Isaksd:r, Storboda.”
Vigd: 1720-09-25
LoV: ”Olof Olsson Lustig i Sunnanå och Margareta Jönsd:r i Lem.”
Död: 1757-01-16
DoB: ” Afskedade soldaten Olof Lustig, hetsig feber, 57 år 9 må 3 dag.”

Mormorslinjen

VII:116 Margareta Jönsd:r, Lem
Född: 1690-05-04
FoD: ” dotter till Jöns Nilsson och Brita Jöransd:r. Faddrar: Anders Andersson, Mom, skreddare Jöns Persson, Sätra, hustru Margareta Andersd:r, Lem, Karin Andersd:r, Lem.”
Död: 1744-10-21
DoB: ” Sold.Hust. Margta Jönsd:r, långl. Sjukdom, 54 år.”

Barn:
Cherstin 1722-11-12 Se VI:58
Jöns 1725
Olof 1731

Mormorslinjen

VII:117 Erich Mårtensson, bonde i Jerbo
Född: 1696-10-11
FoD: ” son till soldaten Mårten Ersson och Brita Andersd:r; Faddrar: Lars Persson, Wreten, Olof Ersson, Kalltjärn, h Agnis Hansd:r, Forsbodarna, h Elisabet Persd:r, Wreten.”
Vigd: 1722-10-21
LoV: ”Erik Mårtensson i Järbo m pig Lisbet Jönsd:r,därstädes.”
Död:1756-05-02
DoB: ”Bonden Eric Mårtensson, håll och styng, 59 år 6mån.”

Mormorslinjen

VII:118 Lisbet Jönsd:r, Järbo
Född: 1705-09-11
FoD: ” dotter till Jöns Zachrisson och Brita Cnutsd:r; Faddrar: Hans Åkesson, Anders Olsson, h Anna Pärsd:r, pig Kierstin Pärsd:r ibid.
Död: 1754-06-23
DoB: ” Bond Eric Mårtenssons hustru Elisabet Jönsd:r. Slagen till döds af ett trä i skogen, 50 år 10 mån.”

Barn:
Brita 1723
Jöns 1725-05-10 Se VI:59
Erich 1728
Zachris 1731
Lisbet 1737

Mormorslinjen

VII:119 Isac Zachrisson, Storbodarna
Född: 1690-01-12
FoD: ” son till Zachris Johansson och Anna Andersd:r; Faddrar: Olof BZallingstadius, jungfru Margeta Weslander, Per Larsson, Wreten, hustru Karin Jakobsd:r, Järbo.”
Vigd: 1712-06-11
LoV: ” Isaac Zachrisson i Storbodarna m Elisabet Pärsd:r i Järbo.”
Död: 1768-07-02
DoB: ” gl gifta Bonden Isac Zachrisson, 78 år, ålderdomsbräcklig.”

Mormorslinjen

VII:120 Elisabet Persd:r, Järbo
Född: 1693-03-26
FoD: ” dotter till Per Olsson och Anna Olofsd:r; Faddrar: Per Ersson, Zachris Jönsson, hustru Margeta Perzd:r, hustru Brita Olzd:r, ibid.”
Död: 1772-07-02
DoB: ”Bond Isak Zachrissons änkja Lisbet Persd:r, 79 år, ålderdom.”

Barn:
Pehr 1713
Zachris 1715
Lisbet 1731 Se VI:60
Anna 1719
Elisabet 1722
Olof 1725

Mormorslinjen

VIII:225 Anders Persson
Född 1663 Död; 1737
Gift med


VIII:226 Anna Larsd:r

Barn:
Pär Se VII:113
(ändring 070501 VIII:113 ändras till VII:113 av Gunilla Rohlin)
 

Mormorslinjen

VIII:229 Olof Persson, Sunnanå
Född: c:a 1668
FoD: ” son till Pär Olsson och Karin Werniksd:r.”
Vigd: 1692+++-10-09 LoV: ”Sunnanå: Olof Persson, Sunnanå, och Kerstin Jönsd:r i Högbo.”
Död: 1729-02-09
DoB: ” Sunnanå: Olof Pährsson af håll och stygn, 60 1/3 år.”

Mormorslinjen

VIII:230 Kerstin Jönsd:r, Högbo
Född: c:a 1658
FoD: ” dotter till Jöns X och Barbro Erichsd:r.”
Död: 1729-05-04
DoB: ” Sunnanå: H Kerstin Jönsd:r af bröstsjuka, 71½ åhr.”

Barn:
Pelle 1693
Jöns 1695
Olle 1698 Se VII:115
Hans 1701

Mormorslinjen

VIII:231 Jöns Nilsson, Lem
Född: c:a 1649
FoD: ” son till Jöns Nilsson och Marit.”
Vigd: 1681-10-02
LoV: ” Jöns Nielsson i Lem och Brita Jöransd:r i See.”
Död: 1736-11-28
DoB: ” Lem, Jöns Nilsson af ålderdoms bräcklighet, 87 år.”

Mormorslinjen

VIII:232 Brita Jöransd:r
Född: c:a 1657
FoD: ” dotter till Jöran och Brita.”
Död: 1722-08-05
DoB: ” Lem: H Brita Jöransd:r af svåra skierningar i lifwet, 56½ åhr.”

Barn:
Margta 1683
Anna 1685
Britta 1687
Margeta 1690-05-04 Se VII:116
Jöns 1693
Anders 1696
Karin 1700

Mormorslinjen

VIII:233 Mårten Ersson, soldat
Född: c;a 1667/69
Gift: 1) 1690-11-09 med Anna Eriksd:r * 1639 †1693
2) 1694-10-28: ”Mårten Ericss i Jerbo – Brita Andersd:r.”

Mormorslinjen

VIII:234 Brita Andersd:r
Född: c:a 1672 i Järbo Ytterby
FoD: ” dotter till Anders Joensson och Brita Andersd:r.”
Död: 1754-01-06
DoB: ”bondeenkan Hust Brita Andersd:r, hets.sjukd. 82 åhr.”

Barn:
Erich 1696-10-11 Se VII:117
Anders 1699

Mormorslinjen

VIII:235 Jöns Zachrisson, Järbo Ytterby
Född: c:a 1665
Vigd: 1691-12-06
LoV: ” Jöns Zachrisson i Jerbo, Brita Cnutsd:r ifrån Ockelbo.”
Död: 1736-04-11
DoB: ” Jöns Zachrisson af ålderdoms-svaghet, 71 .”

Mormorslinjen

VIII:236 Brita Cnutsd:r, Ockelbo
Född: c:a 1666
Död: 1710-07-03
DoB: ” Jöns Zachriss. Hustru af långlig Bröstsjuka, död 44 åhr.”

Barn:
Margeta 1692
Brita 1696 tvillingar 1 dygn
Dödfött 1703
Lisbet 1705 Se VIII: 118

Mormorslinjen

VIII:237 Zachris Johansson
Född: c:a 1647
FoD: ” son till Johan Isacsson och Margeta.”
Vigd: 1672-06-09 ”zachris Johansson i Storboda, Anna Andersd:r i Järbo.”
Död: 1716-05-21
DoB: ” Storbodarna: Sachris Johansson af värk i foten som uppsteg i kroppen, 69.”

Mormorslinjen

VIII:238 Anna Andersd:r, Järbo
Född: c:a 1650 i Jerbo
Död: 1715-09-29
DoB: ”Storbodarna: Zachris Johanssons h Anna, blind i 20 år, död av lungs0ot, 65.”

Barn:
Margeta 1673
Johan 1677
Anders 1680
Karin 1683
Zachris 1686
Isaac 169-01-12 Se VII:119

Mormorslinjen


VIII:239 Per Olsson, Järbo
Född: c:a 1664
FoD: ” son till Olof Hansson och Brita.”
Vigd: 1691-06-07
LoV: ” Per Olsson i Järbo .- Anna Olofsd:r i Wreten.”
Död: 1739-07-15
DoB: ”Järbo: Per Olsson af andtäppa, 75 åhr.”

Mormorslinjen

VIII:240 Anna Olofsd:r
Född: c:a 1656
Död: 1727-01-29
DoB: ” Järbo; H Anna Olofsd:r af magsjuka och ålderdomsbräcklighet, 70 ¼ åhr.”

Barn:
Elisabet 1693-03-26 Se VII:120
Brita 1697

Mormorslinjen

IX: 457 Per Olsson
Född: c:a 1639
FoD: ”son till Olof Persson.”
Vigd:1664-11-01 med Karin Werniksd:r
Död: 1721-01-15
DoB: ” Sunnanå: Pär Olsson af ålderdomssvaghet, 82 åhr,”

Mormorslinjen

IX:458 Karin Werniksd:r
Född: c:a 1641
FoD:” dotter till Värnik Persson och Karin Olofsd:r.”
Död: 1716-10-07
DoB ” Sunnanå: H Karin Werniksd:r af ålderdom och annan tillslagen swaghet, 75 åhr,”

Barn:
Olof 1668 Se VIII:229
Karin 1672
Wernik 1674
Kerstin 1678
ett barn 1681

Mormorslinjen

IX:459 Jöns Olsson, Högbo
* ?? †1675 IV pT
Gift med

IX:460 Barbro Eriksd:r
?? † 1701 F Bapt

Barn:
Kerstin 1658 Se VIII:230

Mormorslinjen

IX:461 Nils Jönsson, Lem
Född: ?? † 1695-05-30
Gift med

IX:462 Marit
Född:?? † 1682-04-02
Barn:
Jöns 1649 Se VIII:231

Mormorslinjen

IX:463 Jöran
Gift med IX:464

IX:464 Brita
Född: ?? † 1689-03-17
Barn:
Brita 1657 Se VIII:232

Mormorslinjen

IX:467 Anders Joenson
Född: ?? † 1697
Gift med

IX:468 Brita Andersd:r
Barn:
Brita 1672 Se VIII:234

Mormorslinjen

IX:473 Johan Isacsson
Född: ?? † 1661-01-13
Gift med

IX:474 Margeta
Född: ?? † 1694-04-29
Barn:
Zachris Se VIII:237

Mormorslinjen

IX:477 Olof Hansson
Gift med

IX:478 Brita
Barn:
Per Se VIII:239 (gift med Anna VIII:240)

Korrigering gjord av Seved och Gunilla 20070519.
Se nedan:
Se även dokument Angående Olof Hansson

IX:479 Olof Hansson
Gift med

IX:480 XX
Barn:
Anna Se VIII:240
Gunillas kommentar: Kan detta vara sammanblandat med Annas man VIII:239 Per Olsson FoD: ” son till Olof Hansson och Brita.”

 

Mormorslinjen

X:913 Olof Persson
Gift med

X:914 XX
Barn:
Per 1639 Se IX:457

Mormorslinjen

X:915 Wernik Persson
Född: ?? † 1669
Gift med

X:916 Karin Olofsd:r
Barn:
Karin c:a 1641 Se IX:458

Mormorslinjen

X:921 Jöns Persson
Gift med

X:922 XX
Barn:
Nils Se IX:461

Mormorslinjen

X:935 Anders Olsson
Född: c:a 1630 † 1658

X:936 Anna
Född: c:a 1630 † ??
Barn:
Brita Se IX:468

Mormorslinjen

X:945 Isak Olofsson
Gift med

X:946 Ingeborg
† 1645
Barn:
Johan Se IX:473

Mormorslinjen

XI:1831 Olof Persson
† 1653
Gift med

XI:1832 Margita
† 1668
Barn:
Karin Se X:916

Mormorslinjen

XI:1841 Per Torkilsson
Gift med

XI:1842 XX
Barn:
Jöns Se X:921

Mormorslinjen

XI:1889 Olof Andersson
Gift med

XI:1890 XX
Barn:
Isak Se X:945

Mormorslinjen

XII: 3661 Per Olsson
Gift med

XII:3662 XX
Barn:
Olof Persson Se XI:1831


F.n. 2007-03-05 inga fler uppgifter