Överst på sidan
SLÄKTKRÖNIKA
(Uppdaterad januari 2009)
sammanställd av Seved Rohlin. Redigerad av Gunilla Rohlin med tillägg av några nu levande ättlingar.
Skicka bidrag till släktkrönikan till gunilla@arkhyttan.se.
 

I N N E H Å L L  
  Inledning
  Far
  Farfar och farmor
  Mor
  Morfar och mormor
  Farfars- och farmorslinjerna bakåt
  Morfars- och mormorslinjerna bakåt
  80-åringar i släkten
  Förnamn i släkten
  Fars och mors syskon
 
Syskonen Rohlin Gudrun
  Eleonora
  Erland
  Gullan
  Seved
  Agne
  Övrig Järbo-släktINLEDNING

Den här berättelsen är egentligen ingen krönika, men det brukar ju kallas så. Innehållet består av de fakta jag samlat och de berättelser jag hört och minns beträffande mina föräldrar, syskon, far- och morföräldrar samt deras anhöriga. För Järbo-delen breddas beskrivningen till att omfatta även övrig släkt.


Följande led ingår:

 • Förfäder

 • Föräldrar och syskon

 • Kusiner, tremänningar (sysslingar), fyrmänningar (bryllingar, på Järbo-mål ”fjärdingspåsar”) samt femmänningar (pysslingar)
  ( Inom parentes NE-benämningarna)
   

För de flesta förfäder finns inga berättelser, utan där hänvisar jag till mina antavlor med tillhörande personuppgifter. De innehåller tillgängliga uppgifter ur kyrkböckerna:

 • Födelse- och dopbok (FoD) med föräldrar, ev. faddrar, födelse/dopdag.

 • Vigsel och lysningsbok (VoL) med datum, ev brudgåvor, giftoman.

 • Död och begravningsbok (DoB) med datum, ev. dödsorsak, ev ålder.

 • Husförhörslängder (Hfl) med familjemedlemmar hemmaboende vid olika tillfällen.

  Överst på sidan  Far: Erik Joel Rohlin

  Joel föddes i Berg, Torsåker, den 2 oktober 1887. Hans föräldrar var gruvarbetaren
  Karl-Erik Rolin och Karin Andersd:r. Joel var tredje barnet.
  Hans äldsta syskon, Albin, född 1881, blev bara drygt två år gammal.
  Systern Sofia, född 1884, var det enda syskon, som nådde hög ålder. Hon gifte sig med August Karlsson och fick en dotter, som dog ung, samt två söner, Holger och Folke, vilka tog sig namnet Cogne. De är de enda kusinerna på min fars sida.
  Yngre syskon var Teodor, som dog som tvååring, f.ö. samma dag som Albert föddes,
  3 juni 1893. Albert blev 22 år gammal och dog i TBC 1915, då han var elev på Härnösands Folkskoleseminarium.
  Joel gick i skolan på måndagar halva terminen och den andra halva terminen gick han fem dagar. Veckan med endast en skoldag gick han på nattskift mellan 18.00 och 06.00, 12 timmar varje skift. Detta började han med som 10-åring och höll på till skolan slutade år 1900 till julen. För dessa 12 timmars arbete fick han 60 öre i lön! Han började som värmare och härdare på spikfabriken. De sista åren smidde han huvuden på s.k. klippspik, ett drygt arbete för en 12-13-åring.
  Efter skolgången började han arbeta vid Penning-gruvan med att ”vaska gamla varp”. Vid 14 års ålder kom han i plåtslagarlära hos Robert Petterssons Bleckplåtslageri. Där stannade han åren 1902-1906. Därefter fram till 1917 arbetade han som revolversvarvare, fräsare och hyvlare, med avbrott för ett Amerika-äventyr 1910-1911.
  Efter diverse kristidsjobb flyttade han till Järbo 1919. Under Torsåkers-tiden hade han 1912 gift sig med Elin, född Jäderberg. De fick där barnen Lisa, Gudrun, Sune, Eleonora och Erland.
  Om Amerika-resan skriver han själv:
  ”Till bygden kom en storsångare, Carl Blom, med en vacker tenorröst, och som vi bodde i samma by, blev vi bekanta. Han berättade då, att han fått brev från sin bror i Amerika, som bjöd honom komma dit. Vi kom så småningom överens om att resa. Och den 19 maj 1910 anträdde vi resan och anlände till Boston den 8 juni. Då hade vi rest genom Danmark till Harwich i England och Liverpool, där vi embarkerade Ivernia, Cunuard-linjens båt. En härlig resa, Nordsjön spegelblank. I Boston mötte oss Carl Bloms broder Vilhelm från Worcester, där vi stannade i tre månader. Sedan kom vi till Springfield, där jag blev kvar i sex månader till hemresan. Den föranleddes av att min mor blev sjuk i cancer och dog, 14 dagar efter min hemkomst, 11 april 1911. Sedan blev jag kvar hemma, då min fästmö ej ville följa till Amerika.”
  I Järbo arbetade han först på Mekaniska Verkstaden fram till 1921, då den lades ned. Då började han i liten skala med plåtarbeten. Tillsammans med Verner Forsström startade han en cykelverkstad. Samtidigt hade de egna verksamheter, Verner som elektriker och pappa som plåtslagare.
  Från 1925 blev han verkmästare i Englunds Karosserifabrik och bedrev plåtslageri på övertid. Detta fortsatte han med till 1937, då karosserifabriken gick i konkurs. Tillsammans med Erik Furborg köpte han fabriken och i samarbete med ytterligare några arbetare vid fabriken startade de rörelse. Så fortsatte han till 1972, då han sålde sin andel. Han var då 85 år. Plåtslageriverksamheten hade han avyttrat redan på 1950-talet.
  Familjen bodde först i Kvarnåker och Kådfallet, men 1928 byggde han en bostad i Djupdal. Den hade verkstad i källarvåningen.
  I Kvarnåker föddes Gullan, jag föddes i Kådfallet och Agne i Djupdal.
  Som änkeman från 1967 överlät han huset till Eleonora och Adrian och bodde där några år. Därefter bodde han hos Gullan och Tage i Bjursås och Grycksbo fram till sin död 1976.

  Joel berättar...

  Överst på sidan

   

  Farfar och farmor

  a) Carl-Erik Jonsson Rohlin (CEJ Rohlin)

  Carl-Erik föddes i Kratte Masugn den 27 januari 1857. Föräldrar var dagakarlen Jonas (Jon) Andersson och Lisa Larsd:r.
  Fadern, Jonas, dog, när Carl-Erik var 6 år. Modern Lisa fortsatte att fullgöra dagsverken vid bruket. Carl-Erik fick olika drängarbeten, innan han på 1880-talet började vid gruvorna. Det var då han tog sig namnet Rolin - Rollin - Rohlin. Han skrev alltid CEJ Rohlin, Carl-Erik Jonsson Rohlin.
  Namnet Rohlin hittade han i telekatalogen över Hofors. Han gifte sig 1879, betecknad som dräng, med dagakarlsdottern Karin Andersd:r från Berg.
  De fick följande barn:
  Albin 1881 - 1884 Sofia 1884 - 1969
  Joel 1887 - 1976 Teodor 1891 - 1893
  Albert 1893 - 1915
  Han utbildade sig till bleckplåtslagare och arbetade som sådan fram till första världskriget. Under krigsåren arbetade han vid gruvorna som skrädarbas. Där råkade han ut för en olycka i en transformator, brände sig svårt och fick en arm amputerad och den andra armen stel-opererad rak. Med en för den tiden bra pension levde han sen till 1942.
  Han hade blivit änkeman 1911 och 1913 gift om sig med Anna-Greta Persson, men blivit änkeman för andra gången. Åren därefter bodde han halva året hos sin dotter Sofi i Västerberg, Storvik, och halva året hos sonen Joel i Järbo.


  b) Karin Andersdotter

  Karin föddes 1852 i Berg, Torsåker. Föräldrar var f bonden (på gården Bagghyttan 6, Sörgården) Anders Persson och bergsmansdottern Brita Andersd:r från Fagersta. Vi vet inte mer om henne, än att hon kom från ett från början burget hem, men som fadern sen fick lämna på grund av obestånd. Som Joel skriver: ”När min far och mor gifte sig övertogo de en gård av min morbror Petter Bergström, och med den min mors föräldrar.”
  Med Carl-Erik fick hon de barn, som ovan antecknats under a) CEJ Rohlin. Hon dog i cancer 1911.

   

  Överst på sidan  Mor: Elin Isidora Jäderberg, som gift Rohlin

  Elin föddes i Åshammar den 22 november 1888. Föräldrar var banvakten Per Jäderberg och Karin Olofsd:r (Olsd:r).
  Hennes skolgång var kort. Hon konfirmerades i Bollnäs och kom tidigt ut i tjänst. Hon var bl. a. i Stockholm som hembiträde hos ”Dr Sune”.
  Den 2 november 1912 gifte hon sig med Joel Rohlin, som då kommit hem från en snabbvisit i USA. Det hade varit tal om emigration, men mamma var inte pigg på det. ”Man måste arbeta hårt även i USA, om man vill komma nån vart”, sa pappa, ”och det kan man lika gärna göra här hemma”. Därvid blev det.


  Så började barnen anlända:

  .... Lisa, född 19 november 1913. Hon dog 1924 i sviter efter mässlingen.
  .... Gudrun, född 20 november 1914. Bor i Åshammar.
  .... Sune, född 4 januari 1916 men blev endast 10 månader gammal.
  .... Eleonora, född 27 juli 1917. Hon bor i Järbo. Hon avled 19 maj 2003
  .... Erland, född 8 januari 1919. Han bor i Södertälje.
  .... Gullan, född 2 september 1922. Hon bor i Grycksbo.
  .... Seved, Född 1 november 1926. Han bor i Bjärnum.
  .... Agne, född 19 oktober 1931. Han bor i Västerås

  Bosättningarna avser förhållandena 2006-09-10
  Med stor familj och tidvis (1930-talet) även arbetare i maten hade hon det slitsamt. Men även pappa strävade hårt hela dagarna, från 1925 som verkmästare på dagtid och hemma i plåtslagarverkstaden mornar och kvällar. Jag minns, att jag både somnade och vaknade till hamrande från verkstaden.
  Så båda var idoga. Pappa såg dock till, att bekvämligheter kom till huset. I mitten av 30-talet kom AGA-spis med varmvatten, stort kylskåp och dammsugare. Tvättstugan kom väl sist, men i jämförelse med omgivningen tidigt.
  Fram till 1935 bodde mormor och morfar i ett rum och kök på övervåningen i huset, som byggdes 1927/28. Farfar hade ett rum, där han bodde halva året.
  När barnen var utflugna hyrde man ut övervåningen. Gudrun bodde där en tid och även mammas kusin Erik Eriksson (”smess Erik”).
  Mamma dog 1967.

  Överst på sidan


  Morfar och mormor

  a) Per Larsson (PL) Jäderberg

  Per föddes i Nordanå, Järbo, den 6 november 1852.
  Föräldrar var mjölnarsonen, senare klensmeden Lars Jäderberg och Karin Persd:r.
  Som 20-åring är han dräng hos ”Skräddars” i Nordanå. När han fick anställning hos SJ är oklart, men troligen 1877, då han flyttar till Ovansjö, med säkerhet 1880 i Göteborg.
  28 maj 1882 gifter han sig med Karin Olsd:r från Kådfallet (”Snäll-Karin” efter gården ”Snällas”). De bor då i Åshammar, Ovansjö. I Ovansjö sockens vigsel och lysningsbok betecknas Karin som ”piga”, men i Järbo står hon som kyrkvaktardotter! Per är i båda källorna banvakt.
  I Åshammar fick de barnen:Olaus född 1883, Arvid född 1885, Oscar född 1887, Elin född 1888, Mia född 1890.
  Baggå i Bagghyttan, Torsåker var nästa adress för banvakten PL. Där föddes:Abel född 1892, David född 1894, Set född 1897, Lydia född 1899, Elov född 1901, Göran född 1903 och Märta född 1905.

  1913 flyttar man till Järbo.
  Efter pensioneringen 1919 finns de i hfl noterade på Järnvägsstationen, då med endast Lydia, Elov och Märta hemmaboende. Lydia gör f.ö. en kort utflyttning till Gävle.
  Senare bodde de i Finnäs vid Berggrens, innan de flyttade hem till Furugatan, där de bodde på övervåningen hos Elin och Joel.
  Mormor dog 1935. Därefter bodde morfar hos Arvid, innan han på slutet bodde på ålderdomshemmet i Järbo. Morfar dog 1938.

  b) Karin Olsd:r (”Snäll-Karin”)

  Karin föddes i Nordanå den 5 juli 1863. Föräldrar var dagakarlen Ol Olsson och Märtha Jönsd:r. Sedermera noteras Olof Olsson på gården ”Snällas” som skräddare och kyrkvaktare.
  Data om hemmet, make och barn finns ovan under ”Morfar”.
  Snäll-Karin var mycket godmodig och glad. Jag minns henne särskilt för att hon bodde hos oss, när jag var barn, och vi hade våra speciella lekar. Pappa sa om sin svärmor: ”om nån gör skäl för tillnamnet ´snäll´, så är det hon.”
  Att föda och fostra 12 barn kräver sin kvinna. Hon dog 1935.

  Överst på sidan


  Farfars- och farmorslinjerna bakåt.

  Nu är det lättast att följa antavlorna. Här ska närmast kommenteras något om de byar och gårdar, som förekommer i släkten.
  Uppgifter från tiden före 1689 måste hämtas från andra handlingar än kyrkböcker, och såna studier har jag inte gjort.

  Westerhästbo:
  Nr 9: Farfars far, Jonas Andersson, är född på Westerhästbo 9, där hans förfäder bott som landbönder (arrendatorer) i tre generationer sen 1779.
  Nr 5: Jonas Anderssons farmor kom från Westerhästbo nr 5, där hennes förfäder i tre generationer bott sen början av 1700-talet.
  Nr 4: Karin Andersd:rs fars farmor, Margta Jonsd:r kom härifrån och där förfäderna bott sen början av 1700-talet.

  Österhästbo:
  Nr 10: Jonas Anderssons morfars mor, Margareta Persd:r, kom från nr 10, där förfäder bott sen början av 1700-talet. Hon gifter sig till Kalfsnäs och hennes barnbarn Anna gifter sig till Westerhästbo nr 9 med Jonas Anderssons far, Anders Jonsson. Det är utbyte mellan bondesläktena!

  Kalfsnäs:
  Här bodde Per Mårtensson, vilken gifte sig med Margareta Persd:r från Westerhästbo 10.

  Bagghyttan:
  Nr 5: Farmors mor, Brita Larsd:r kom från Bagghyttan 5, där hennes förfäder bott sen sekelskiftet 1600/1700.
  Nr 6, Sörgården: Farmors förfäder på farssidan har bott här sen slutet av 1600-talet. Farmors faster Brita Stina Olsd:r med make Pehr Jonsson övertar gården. De adopterar farmors systerson Lars Petter Hedström, vilken har kvar gården sin verksamma tid. Därefter säljs gården till en person vid namn Frej.

  Fagersta 1 och Stenshyttan 2:
  Farmors mors, Brita Andersd:r, föräldrar kom från Fagersta 1 och Stenshyttan 2. Så här: Britas fars förfäder har bott på Stenshyttan 2 sen 1700-talets början. Britas mors förfäder har bott på Fagersta 1 sen slutet av 1600-talet.

  Fagersta:
  Jonas Anderssons farfars mor, Anna Hansd:r, kom från Fagersta, där förfäderna bott sen slutet av 1600-talet.
  När man studerar hur långt tillbaka man kan följa de olika grenarna finner man att många går långt tillbaka, kanske främst beroende på bonde- och bergsmansanknytningen i Torsåker.
  Så här ser det ut:
  Farfar: På farssidan till 1600 - 1650. På morssidan från Österfärnebo uppföljt till 1730.
  Farmor: Alla grenar tillbaka till 1650 - 1690.

  Överst på sidan


  Morfars- och mormorslinjerna bakåt.

  Morfar:
  Alla grenar går att följa till sekelskiftet 1600/1700.
  Några kan följas till 1600 - 1650.
  Mormor:
  På farssidan kan de flesta följas till 1660/80. I ett fall till 1580/1600. Men ett par slutar redan 1750.
  På morssidan: Mormors morfars linje förs tillbaka till1640/1660, mormors mormor till sekelskiftet 1700/1800.


  Några gårdar som släkten bebott:
  Ytterbyn 5: ”Erk-Ers”, Mårten Eriksson -Erich Mårtensson- Jöns Ersson- Anna Jönsd:r, gift med Olof Johansson Hjelm.
  Ytterbyn 6: ”Ol Hans Persas”, Lisbeth Isacsd:r, gift med Jöns Ersson Ytterbyn 5.
  Ytterbyn 8: ”Höngsas”, Lars Ersson - Olof Larsson - Per Olsson - Per Persson - Karin Persd:r, gift med Lars Jäderberg, Nordanå.
  Sunnanå 1: Per Olsson - Olof Persson - Karin - Karin Wärniksd:r - Olof Persson - Olof Lustig.
  Lem 5: ”Jönses”, Per Torkilsson - Jöns Persson - Nils Jönsson - Jöns Nilsson - Margareta, gift med Olof Lustig.

  Överst på sidan


  80-åringar i släkten

  Studerar man hur många, som blivit 80 år eller mer, finner man, att 13 män och 24 kvinnor nått denna aktningsvärda ålder. Här följer de:
   

  X:574 Brita Persd:r 1607-1698 91 år
  X:562 Malin 1610-1692 82
  IX:276 Marit Olsd:r 1632-1725 93
  IX:457 Per Olsson 1639-1721 82
  IX:288 Margta Persd:r 1646-1736 90
  VIII:231 Jöns Nilsson 1649-1736 87
  VII:41 Lars Larsson 1654-1742 88
  VII:42 Barbro Hansd:r 1657-1745 88
  IX:23 Lars Mårtensson 1659-1741 82
  VIII:140 Elisabet Ersd:r 1665-1747 82
  VIII:234 Brita Andersd:r 1672-1754 82
  VIII:142 Anna Jakobsd:r 1673-1760 87
  VIII:143 Modigs Erik Andersson 1679-1766 87
  VII:38 Ingrid Pehrsd:r 1680-1760 80
  VII:70 Knip Anna Andersd:r 1699-1793 94
  VII:68 Karin Andersd:r 1701-1784 83
  VII:58 Carin Danielsd:r 1701-1781 80
  VI:26 Brita Larsd:r 1701-1786 85
  VII:8 Carin Larsd:r 1705-1792 87
  VII:13 Per Ersson 1708-1790 81
  VII:72 Modigs Margta Ersd:r 1708-1796 88
  VII:36 Carin Ersd:r 1 710-1793 83
  VII:12 Cherstin Persd:r 1725-1805 80
  VI:35 Knip Erik Ersson 1734-1825 91
  VI:36 Margta Andersd:r 1738-1821 83
  VI:34 Kerstin Persd:r 1738-1820 82
  V:12 Anna Gustafsd:r 1748-1837 89
  V:19 Lars Tråss 1757-1841 84
  V:25 Claes Claesson 1759-1839 80
  V:18 Anna Ersd:r 1763-1849 86
  IV:16 Carin Larsd:r 1795-1881 86
  III:4 Brita Andersd:r 1811-1899 88
  III:3 Anders Persson 1 813-1898 85
  III:6 Karin Persd:r 1827-1907 80
  II:3 P.L. Jäderberg 1852-1938 86
  II:1 CEJ Rohlin 1 1857-1942 85
  I:1 Joel Rohlin 1887-1976 89

  Överst på sidan


  Förnamn i släkten

  Manliga:    
    Per/Peder 30
    Olof 26
    Anders 20
    Jon(as),Jöns 18
    Lars 17
    Erik 12
    Hans 5
    övriga namn förekommer 1-3 gånger, t.ex. Isak, Johan, Nils, Clas, Daniel, Göran, Mårten, Abel, Karl, Philip, Gustaf, Mattias, Jakob, Hinrik, Zachris, Wernik.
       
  Kvinnliga:    
    Anna 35
    Kerstin/Cherstin 31
    Brita 28
    Karin 26
    Margareta/Margta 17
    Elisabet/Lisa 9
    övriga enstaka: Barbro, Ella, Ingeborg, Marit, Ingrid, Birgitta, Malin, Märta, Helena, Margita.

  Överst på sidan  Mors och fars syskon.

  a) Morbröder, mostrar och kusiner.

  Här berättar jag utförligare endast om de kusiner, som jag kommit i närmare kontakt med.

  Morbror Olaus, 1883-1967, gift med 1) Erika 2) Elin
  barn: Bertil född 1909, Arne, Margit, Anna-Lisa.
  Morbror Arvid, 1885-1967, gift med Signe.
  barn: Rune, Birgit, Doris, Ingrid.
  Rune, som bodde i Gävle, träffade vi några gånger under vår Gävle-tid på 1970-talet. Han var postiljon och reste med postkupéerna Krylbo-Ånge. Birgit, Doris och Ingrid har vi också träffat som vuxna. Ingrid bor i Östersund och vi träffades under vår Ramsele-tid. Birgit bor i Storvik och henne har vi träffat på senare tid.

  Morbror Oscar, 1887-1978, gift med 1) Adele 2) Judith.
  barn: Olle, Hjördis.
  Olle bodde som pensionär i Järbo och vi träffades under vår Gävle-tid, på 1970-talet.

  Moster Mia, 1890-1954, gift med Arvid Larsson (Munk-Arvid).
  barn: Maja, Olle, Hans, Inge, Tage, Knut, Märta, Maggie, Göran, Mirjam, Marianne, Barbro.
  Maja och Bertil Delgar träffade vi under min seminarietid 1946-50, då de bodde strax utanför Uppsala.
  Olle, gift 1) med Aina, bodde då i Järbo och hade frisersalong. Då träffades vi kontinuerligt. Gift 2) med Iréne träffade vi honom under vår Gävle-tid.
  Tage bodde hemma hos oss lång tid och var som en storebror. Alltid glad.
  Märta, gift med Gustaf Nyström, bodde hos oss när hon arbetade på Järbo Handel. Var som en syster.
  Maggie, var bland de kusiner från Dalgränsen, som vi träffade mest, även under Gävle-tiden.

  Morbror Abel, gift 1) Karin 2) med Berta
  barn:Georg, Åke, Sonja, Roger, Astrid.

  Morbror David, 1894-1971, gift med Maja.
  barn: Karin.

  Morbror Seth, 1897- , gift med 1) Signe 2) Agda.
  barn: Gullan, Mary och Gittan, Lars.
  Gittan träffade vi under vår Lunda-tid på 1960-talet.

  Moster Lydia, 1899-1994, gift med Bror Rudfeldt.
  barn: Inez, gift Wennberg, träffade vi under vår Härjedals-tid.
  Yngve var ständig sommar-lekkamrat, när de hälsade på hos mormor. Lydia berättar...

  Morbror Elov,1901-1976, gift med Asta.
  barn: Ulla, jämngammal, var hemma på somrarna, dels på koloni och dels hos farmor. Under vår Gävle-tid träffades vi ofta.
  Ingrid, Bertil.

  Morbror Göran, 1903-1973, gift med Anny.
  barn: Ingvar, Karl-Göran, Ann-Britt och Sture.
  Eftersom de bodde i Östby, blev det de kusinerna, som vi oftast träffade. Under vår Gävle-tid hade vi fritidshus i Järbo, granne till Karl-Göran. Då träffades vi alla lite nu och då.

  Moster Märta, 1905-1972, ogift.Hon var den moster, som jämte Lydia var oftast i Järbo under min barndom. Under Uppsala-tiden hade vi mycken kontakt. Den återknöts på 1970-talet, då vi kom till Gävle och Märta också flyttat dit.


  b) Fars syskon.

  Faster Sofi
  , 1884-1969, gift med August Karlsson.
  barn: Holger, gift med Hervor. Folke, gift med Anna-Lisa. Folke är den kusin, som vi träffat oftast och framför allt under Gävle-tiden, då vi både spelade tennis och gick på silversmide tillsammans. Att familjerna umgicks ofta var naturligt.


   

  Överst på sidan

  Syskonen Rohlin.

  En kortfattad översikt över mina syskon och deras familjer.


  Gudrun:
  Gudrun Isidora Rohlin är född i Torsåkers församling, byn Berg, den 20 november 1914. Hon avled 2008. Efter slutad skola hjälpte hon till hemma samt fick sömnadsutbildning. Hon hade sen flera hembiträdestjänster i Stockholm, bl. a. minns jag namn som Palmér och Hjelte.
  Hon kom hem och träffade Henry Jerner, en brylling. De gifte sig / 19 Henry arbetade på Järbo Handels AB. I Järbo fick de dottern Solveig, född 22 oktober 1942. De flyttade sen till Tierp, där Henry fått arbete på en järn- och maskinhandel. Under den tiden fick de Björn, född 9 december 1947. Strax efter hans födelse sprack äktenskapet och Gudrun flyttade hem till Järbo. Därefter har hon bott i Avesta, Sandviken, Järbo, Kungsgården och Åshammar.
  De fick barnen

  Solveig, *1942, gift med Karl-Emil Andersson.
  De fick barnen
  Fredrik, *1972
  Elisabet, * 1974
  Anders, * 1977
  Henrik,* 1980

  Björn, *1947, gift med Annika, * 1957.
  De har barnen
  Joel, * 1989
  Karin, *1990

   

  Eleonora:
  Märta Eleonora Rohlin föddes i Berg, Torsåker, den 27 juli 1917. Hon gifte sig som 19-årig med Adrian Hansson, * 1911, avliden 1975. Hon avled 2003.
  De har varit bosatta i Jädraås, Borlänge, Hallstahammar,Arbrå och Järbo.
  De fick barnen

  Ewy, * 1938, gift med Bernt Olof Larsson, * 1938.
  De fick barnen
  Johan och Stina, * 1963
  Karin, * 1969

  Roland * 1940, gift Britt-Marie, * 1943.
  De fick dottern
  Anna, * 1973

  Sture, * 1943, gift med Aina, * 1942.
  De fick barnen
  Olof, * 1969
  Per, * 1974

  Jan-Åke, * 1955, gift med Ingelie, * 1953.
  De fick barnen
  Anders, * 1979
  Thomas, * 1983

  Foton...  Erland:
  Joel Erland Rohlin föddes i Berg, Torsåker, den 8 januari 1919. Han avled 2008. Efter folkhögskola och teknisk skola arbetade han inom bilbranschen dels som försäljare och dels
  med egen firma.
  Han gifte sig med Eivor, * 1920, avliden 1993.
  De fick barnen

  Kristina, * 1946
  Har barnen
  Jonas, * 1971
  Hanna, * 1973

  Seved, * 1949

  Sven-Erik, * 1957

   

  Gullan:
  Gunhild Maria Rohlin, född 2 september 1922 i Järbo. Hon arbetade som affärsbiträde, gick folkhögskola och sålde Elna symaskiner fram till sitt giftermål.
  Hon gifte sig med Tage Norman, * 1919.
  De fick barnen

  Liza, *1952. Liza fick i äktenskap med Peer E Carlsson sonen
  Jesper, * 1976.
  I giftet med Bo Stefan Lundquist fick hon
  Love, * 1985
  Mira, * 1989

  Karl-Axel, * 1958
   

   

  Seved:
  Erik Seved Rohlin, född 1 november 1926 i Järbo. Har efter lärarutbildning tjänstgjort som lärare och rektor.
  Gifte sig med Gunnel, * 1926. Har barnen

  Karin, * 1949 Bor i Stockholm

  Birgitta, * 1951, gift med Hans Idevall, * 1940. Bor i Stockholm
  De har barnen
  Emil, * 1984, bor och arbetar i Stockholm
  Malin, * 1986, studerande i Stockholm

  Gunilla, * 1954, gift med Eric Båve,* 1952. Frånskild. Sambo med Mats Sjöbom i Arkhyttan i Dalarna.
  Gunilla fick med Eric barnen
  Elin, * 1986, studerande i Umeå
  Åsa, * 1988, studerande Katrinebergs folkhögskola
  Gunillas hemsida

  Seveds nostalgi...
  Foton...
  Påsk i Hede (nytt 2007-07-16)
  50-årsfest (nytt 2007-07-17)

   


  Agne:
  Agne Emanuel Rohlin, född 19 oktober 1931 i Järbo.
  Efter tekniska studier har han arbetat inom bilbranschen som verkmästare och skadereglerare/inspektör.
  Han gifte sig med Barbro, * 1938.
  De fick barnen

  Eva, * 1966
  Magnus, * 1969

   

  Överst på sidan  Övrig släkt i Järbo.

  Eftersom både mormor och morfar härstammar från Järbo, finns det många släktingar, som bor i trakten. Morfars släkt kom visserligen på farssidan från Dalarna, men mormorssidan var Järbo-folk. Mormors släkt var helt från Ovansjö-Järbo.
  Mormor kom på både fars- och morssidan från samma släkt, som kan härledas tillbaka till Per Torkilsson, född c:a 1630. Mormor var brylling med sig själv! Från mormorsmors förfader, Olof Johansson Hjelm kom en rad bekanta familjer i Järbo. Jag redogör för dem i åldersordning i Olof J:son Hjelms barnkull.

  1. Sonen Jöns Prim, soldat, gift med Karin Larsd:r, hade tre döttrar av intresse:
   

  1.1 Brita Jönsd:r, gift med Eric Jerner.

   

  1.2 Märta Jönsd:r, gift med Olof Olsson.

   

  1.3 Stina Jönsd:r, gift med kusinen Erik Persson.

  2. Sonen Per Olsson, gift med Anna Olsd:r, hade tre söner och en dotter:
   

  2.1 Olof Persson, gift med Anna Zakrisd:r.

   

  2.2 Per Persson-Åslund, gift med Stina Jansd:r Hodell

   

  2.3 Erik Persson, gift med Stina Jönsd:r, (1.3).

   

  2.4 Anna, gift med olof Classon.

  3. Sonen Erik Olsson, gift med Anna Larsd:r, hade en son:
   

  3.1 Per Ersson, gift med Märta Larsd:r.


  Låt oss följa Olof Hjelms barnbarn och se vart det leder!

  1.1  Brita gift med Eric Jerner.
  barn:  Erik Jerner
  gm. Anna Sjölander
  Hans-Petter Jerner
  gm Anna Olsd:r
  Brita Stina
  gm. Sven Backman
  barn:   Kalle Jerner
  gm Maria
   Maria Elisabet
  gm Rikard Pettersson
     Erik Sigfrid
  gm Rut
  m fl 
  barn: bl a Henry Tage, Göte Ulla, Sten-Göran    

   

  1.2 Märta gift med Olof Olsson
  barn: Brita gm Eric Ersson Olof gm Augusta Österlund Karin gm PL Jäderberg
  barn: Erik gm Maria Albin gm ? Elin gm Joel Rohlin
  barn: Sam  Olle Seved

   

  1.3

  Stina gift med kusinen Erik Persson

  barn:

   

  Johan Eriksson gm Lisbet Olsd:r

   
  barn:   John Eriksson gm Anna Erik Eriksson gm ?  
  barn:   Ulla Uno Sylvia Sören  

   

  2.1

  Olof Persson gift med Anna Zakrisd:r

  barn:  

  Zakris Olsson gm Brita Stina Jansd:r

   
  barn:  

  Joel Järbing

  Herman Olsson

   

   

  2.2

  Per Persson Åslund gift med Stina Jansd:r Hodell

  barn:  

  Märta Åslund gm Anders Larsson

   
  barn:  

  Johannes Andersson gm Lilly Elfström

   
  barn:  

  Gösta Andersson

   

   

  3.1 Per Ersson gift med Märta Larsd:r
  barn:  

  Erik Persson gm Anna Larsd:r

   
  barn:  

  Erik David Persson, ”Smeds i Hyttan”

   

   

  Överst på sidan  Översikt över födda under 15 – 1700-talen: 49,1% av hela samplingen, 149 på fars och 140 på morssidan

  Linje

  1500-talet

  1600-talet

  1700-talet

  100%

  Farfar

   

  34=83%

  7=17%

  41 st

  Farmor

   

  24=68,5%

  11=31,5%

  35 st

  Morfar

   

  23=74%

  8=26%

  31 st

  Mormor

  4=11,5%

  28=80%

  3=8,5%

  35 st

  Summa

  4

  109

  29

  142 st

  Samtliga=289 142/289= 49,1%

   

  Överst på sidan

   

Släktforskning gjord av Seved Rohlin